alter ego: trening interpersonalny

trening interpersonalny

Jest do intensywne doświadczenie grupowe, adresowane do ludzi dobrze funkcjonujących.

Grupa składa się z osób, które dotychczas się nie znały. W centrum uwagi znajdują się relacje uczestników z innymi ludźmi. Podczas treningu kładzie się nacisk na sytuacje „tu i teraz”, wyrażanie uczuć, konstruktywne komunikowanie się. Trening jest okazją do eksperymentowania z nowymi zachowaniami oraz do przejrzenia się w „społecznym lustrze”, czyli uzyskania informacji o tym , jak jest się spostrzeganym przez innych.

W grupie treningowej wszystkie procesy społeczne zachodzą podobnie, jak w naturalnych warunkach, tylko szybciej, dzięki czemu w krótkim czasie zdobywa się wiele znaczących doświadczeń, które – w odróżnieniu od życia w naturalnych warunkach – są omówione, i to w taki sposób, by uczestnik wyniósł z nich jak najwięcej korzyści.

Efektem udziału w treningu jest między innymi:

 • wzbogacenie wiedzy o sobie – swoich cechach, typowych zachowaniach, przyjmowanych rolach grupowych
 • lepsze poznanie siebie w kontakcie z drugim człowiekiem (jak jestem odbierany, w jakim stopniu jest to zbieżne z moim przekonaniem na ten temat)
 • urealnienie swojej samooceny
 • skuteczniejsze komunikowanie się – także w trudnych emocjonalnie sytuacjach
 • lepsze zrozumienie innych ludzi,
 • zdobywanie nowych doświadczeń w zakresie relacji interpersonalnych
  (w bezpiecznej psychologicznie sytuacji mogę próbować innych niż dotąd zachowań),
 • doświadczanie wpływu emocji na funkcjonowanie,
 • identyfikowanie zachowań dyktowanych emocjami
 • konstruktywne radzenie sobie z przykrymi emocjami
 • poprawa skuteczności własnego działania.

Czas trwania – 45 godzin, pięć kolejnych dni, w grupie 10 – 15 osób nie znających się wcześniej.

Trening interpersonalny szczególnie polecany jest profesjonalistom pracującym z ludźmi (psychologom, nauczycielom, lekarzom, duchownym, menedżerom…). Z uwagi na duże osobiste korzyści może być też interesującą przygodą i ważnym doświadczeniem dla każdego, kto ceni kontakty z ludźmi.

Kontakt:
Bożena Słomińska
tel. 609 88 17 88
Gdy nie mogę odebrać
oddzwaniam.
kontakt@alterego-torun.pl