alter ego: orientacja teoretyczna

orientacja teoretyczna

Pracuję w podejściu integracyjnym, co oznacza, że korzystam z dorobku różnych szkół psychoterapii. Sposób pracy dostosowuję do problemów klienta i jego indywidualności.

Najwięcej czerpię z nurtów psychoterapii psychodynamicznej, egzystencjalnej, humanistycznej, Gestalt i poznawczo-behawioralnej.

Podstawowe założenia

  • Doświadczenia z dzieciństwa znacząco wpływają na dorosłe życie człowieka. Ich ślady mogą i być źródłem cierpienia utrudniającego bieżące funkcjonowanie i rozwój.
  • Niezależnie od przeszłości człowiek może mieć większy wpływ na swoje życie w pożądanym przez siebie kierunku.
  • Możliwe jest zmniejszenie wpływu trudnych, urazowych doświadczeń z przeszłości na bieżące życie, Człowiek jest zdolny pokonywać ograniczenia, zmieniać destrukcyjne schematy na takie, które zwiększają jego szanse na realizację ważnych dla niego celów i wartości.
  • Poszerzanie świadomości siebie we wszystkich sferach: ciała, myśli, spostrzeżeń i emocji pomaga lepiej radzić sobie z aktualnymi wyzwaniami.
  • Jednym ze źródeł trudności życiowych są destrukcyjne przekonania, które mają wpływ na emocje i zachowanie. Można nauczyć się rozpoznawania, eliminowania lub korygowania dysfunkcyjnego myślenia.
  • Istotnym czynnikiem leczącym jest relacja terapeutyczna. Rolą terapeuty jest towarzyszenie klientowi, pomaganie mu w mu przyjmowaniu odpowiedzialności za podejmowane decyzje i ich konsekwencje, stwarzanie mu warunków do samorozwoju.

Kontakt:
Bożena Słomińska
tel. 609 88 17 88
Gdy nie mogę odebrać
oddzwaniam.
kontakt@alterego-torun.pl

Boże,

użycz mi pogody ducha,
abym godził się z tym,
czego zmienić nie mogę,

odwagi,
abym zmieniał
to, co zmienić mogę,

i mądrości,
abym odróżniał
jedno od drugiego.

tekst przypisywany
m.in. św. Franciszkowi