alter ego: terapia dda i ddd

terapia dda i ddd

Terapia DDA oznacza terapię Dorosłych Dzieci Alkoholików. Adresatami tej formy pomocy są osoby dorosłe, które wychowywały się w rodzinach z problemem alkoholowym, a ślady tych doświadczeń są źródłem problemów w życiu dorosłym.

Terapia DDD oznacza terapię Dorosłych Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych, czyli z takich, w których brakowało bezpieczeństwa, troski, oparcia, szacunku, miłości, a istniała przemoc, strach, poniżanie, zaniedbywanie, osamotnienie.

Pomoc terapeutyczna może być udzielana zarówno indywidualnie, jak i grupowo.

Kontakt:
Bożena Słomińska
tel. 609 88 17 88
Gdy nie mogę odebrać
oddzwaniam.
kontakt@alterego-torun.pl