alter ego: psychoterapia grupowa

psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa jest formą pomocy, w której terapeuta stosuje techniki terapeutyczne wobec grupy pacjentów oraz dodatkowo korzysta z relacji interpersonalnych jako narzędzia  terapeutycznego.
psychoterapia-torun

Zalety pracy w grupie.

  • Grupa pozwala przezwyciężyć poczucie osamotnienia wynikające z nieprawdziwego przekonania, że inni nie mają pewnych problemów.
  • Grupa jest źródłem korektywnych doświadczeń emocjonalnych, w szczególności daje możliwość doświadczenia takiej akceptacji, jakiej wcześniej uczestnik nie otrzymał.
  • W grupie terapeutycznej uczestnik  występuje w dwóch rolach – zarówno przyjmuje pomoc, jak i udziela pomocy dla innym.
  • Fakt bycia świadkiem, jak inni pokonują trudności, sprawia, że grupa terapeutyczna jest źródłem dodatkowej nadziei na uzyskanie poprawy w swoim życiu.
  • Grupa terapeutyczna daje okazję do szybszego uczenia się pożądanych umiejętności społecznych.
  • Terapia grupowa jest mniej kosztowna dla klienta.

Kontakt:
Bożena Słomińska
tel. 609 88 17 88
Gdy nie mogę odebrać
oddzwaniam.
kontakt@alterego-torun.pl

(…) O ile to możliwe
bez wyrzekania się siebie
bądź na dobrej stopie ze wszystkimi.

Wypowiadaj swoją prawdę
jasno i spokojnie,
wysłuchaj też innych,
nawet tępych i nieświadomych
oni też mają swoją opowieść (…)

Nie dręcz się tworami wyobraźni (…)

Obok zdrowej dyscypliny
bądź dla siebie łagodny (…)

Desiderata